5-6(43-44)/2017

5-6(43-44)/2017

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Święty Filip Neri zachęcał, aby głęboko wchodzić w ranę boku Jezusowego, dotykając Jego serca, gdzie znajdziemy pokój i ukojenie. Rytm powtarzanych słów: Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami wprowadza w tajemnice Boga i człowieka. Napawa nadzieją, że serca nasze są na wzór serca Jezusa.

Dawniej w domach królowały obrazy z otwartymi sercami Maryi i Jezusa, zazwyczaj odchylone od ściany, jakby miały za zadanie ogarnąć cały dom i jego mieszkańców. Przy tej wyjątkowej reminiscencji pozostaje jednak wątpliwość, czy ewokowany obraz to tylko sentyment wspomnienia domu dziadków, czy może mocne ich świadectwo, z którego wyrośli męczennicy, jak choćby kapłani ziemi radomskiej, słudzy według serca Bożego.

Mamy świadomość przecież, że serce nie jest tylko jednym z ważnych organów człowieka. Nade wszystko kryje w sobie wiele symboli. Dobrze widzi się sercem, nim wyraża się miłość, w nim lokuje się sumienie. Istotne jest również to, gdzie spocznie serce, gdy przestanie bić. Gdzie jest złożone serce Jana III Sobieskiego, Chopina, Piłsudskiego czy bł. ks. Jerzego? Gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Kiedyś góral w Dolinie Chochołowskiej, po odmowie zamówienia powozów dla młodzieży, powiedział do organizatora, że zamiast serca ma sakiewkę. Ten szybko zripostował, iż po śmierci przekazuje mu je w darze! Bóg patrzy na serce człowieka. Zwykłym organem i poetyckim pomieszczeniem dla wszelkich uczuć jest ono bez łaski Boga. Z Jego pomocą staje się jednak mieszkaniem nie tylko doczesnym, ale i wiecznym. Niech zawołanie bł. kard. Jana Henryka: serce do serca przemawia wprowadzi nas w dialog Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Może poza czerwcem i każdym pierwszym piątkiem miesiąca warto odmówić litanię do Najświętszego Serca Jezusa z pokornym wezwaniem: zmiłuj się nade mną, grzesznikiem!

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

ks. Piotr Woszczyk COr
— Piękna Pani z Fatimy

ks. Michał Krawczyk
— Hieronim

ks. Karol Warchoł COr
— Mistrzowie Polski

Maja Janczykowska-Kuna
— Cienie macierzyństwa
— Opowieść o miłości

XVII Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich

Julia Osiecka
— SCENE ponownie zachwyca

Krzysztof Szwarc
— Tajemnice Fatimy

Wojciech Sałek
— Powracają… Piraci z Karaibów

Siódmoklasista 2017