3-4(41-42)/2017

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Kolejny raz weszliśmy w największą tajemnicę naszej wiary. Dziękujemy Bogu za to, że co roku daje nam przeżywać radość z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Uwielbiamy Chrystusa, że pokonał śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego. Przez tę wielkanocną ofiarę Jezus dał swojemu ludowi zbawienie. Bóg Ojciec przez Swojego Syna pojednał nas ze sobą i zawarł z nami nowe przymierze. Gdy Syn Człowieczy został wywyższony nad ziemię, przyciągnął nas do siebie. Człowiek odzyskał utraconą godność i nadzieję zmartwychwstania. Pan Jezus przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana oraz przywrócił nam młodość ducha jako przybranych dzieci Bożych.

Jednocześnie z uroczystości tej płyną zobowiązania, abyśmy przez wytrwałą miłość osiągnęli to, co z wiarą wspominamy. Czerpiąc obficie z wielkanocnych misteriów, pragniemy przynosić owoce w ciągu całego życia. Ufamy, iż zachowamy jedność wiary w sercach i miłość w uczynkach. Przed nami nowe życie w światłości, pełnej wolności, głębokiej radości, których Jezus pozwala nam kosztować już tu na ziemi. Pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu odsłania nam Miłosierdzie Boga. Wtedy prosimy, abyśmy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni z grzechu pierworodnego, jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni i jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni. Wpatrzeni w Miłosiernego oczekujemy chwalebnego dnia, powtarzając „Jezu, ufam Tobie”. Wielkanoc jest czasem powrotu do życia w łasce. To czas pięćdziesięciu dni, abyśmy dostąpili łaski zmartwychwstania.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

Grzegorz Niemkiewicz
— Nowa świecka tradycja

Magdalena Wojtkiewicz
— Tożsamość

ks. Michał Krawczyk
— Augustyn

— Święty Kazimierz królewicz — patron Radomia i diecezji radomskiej
— Powstanie diecezji radomskiej

Maja Janczykowska-Kuna
— Film, który doda skrzydeł

Krzysztof Szwarc
— Rozmowy o śmierci Leona Knabita

Justyna Czyż
— Rowery miejskie

Anna Rudny
— Narcyz czy żonkil

Małgorzata Ziewiecka
— Sztuka, która odmienia i przybliża do zmartwychwstałego Chrystusa

Siódmoklasista 2017