1-2(39-40)/2017

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Jesteśmy świadomi przeżywanej przez nas transformacji kulturowej, technicznej, cywilizacyjnej. Zmiany przynoszą wiele dobra i jednocześnie wzbudzają wiele niepokojów. Poczucie bezpieczeństwa i stałe prawdy zostają podważane przez indywidualizm, subiektywizm i relatywizm. Ogromną siłą wmusza się przekonanie, iż decyzje alternatywne wszystkie są słuszne i dobre. Właściwie nie ma czynów złych, są tylko inne. Trzeba nam nie ulec pokusie przetrwania w tym świecie, jak przestrzega papież Franciszek, gdyż ona sprawia, iż życie staje się bezpłodnym. Zabija marzenia, misje, cele życiowe i radość. Chronimy się za fasadami starych wspomnień, stając się ich zamkniętymi strażnikami. Pokusa przetrwania sprawia, że zapominamy o dynamice łaski, która może nas przemienić w ludzi nadziei. Osoba Jezusa i ofiarowana przez niego miłosierna miłość sprawia, że trwamy i mamy siłę, by trwać do końca. Otwieramy się na Jego słowa, według których kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Miłość do Boga prowadzi do zachowania Jego przykazań. Rozumiemy, że czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przedmiotu, celu i okoliczności. Najlepsze intencje, przymus środowiska, presja społeczna lub konieczność działania nie będą wytłumaczeniem na nieuporządkowanie woli i działania, które wybierają z natury zły przedmiot. W katechizmie czytamy: „Istnieją czyny, które z siebie i w sobie, niezależnie od okoliczności i intencji, są zawsze bezwzględnie niedozwolone ze względu na ich przedmiot, jak bluźnierstwo i krzywoprzysięstwo, zabójstwo i cudzołóstwo. Niedopuszczalne jest czynienie zła, by wynikło z niego dobro”.

Nasza ludzka natura skażona grzechem pierworodnym ma skłonność do złego. Jedynym naszym wybawicielem jest Jezus. Dlatego bierzemy ewangelię z kazaniem na górze wg św. Mateusza i czynimy rachunek sumienia. Światło ewangelii sprawi, że zwrócimy się do Boga i otrzymamy jego przebaczenie, wolność i nadzieję życia.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

ks.Adam Maj COr
— Posłannictwo osób konsekrowanych w świecie

ks. Piotr Woszczyk COr
— Skarby Kościoła

ks. Michał Krawczyk
— Cyryl Aleksandryjski

ks. Albert Warso
— Słów kilka o „Radomskim świętym Franciszku”

s. Urszula Brzonkalik fmm
— Na gorąco z Aleppo

Natalia Krzywonos
— Karnawał dawniej i dziś

Z leksykonu malucha

Anna Rudny
— Leszczyna pospolita

Małgorzata Ziewiecka
— Millenialsi — warto wiedzieć

Maja Janczykowska-Kuna
— Pajęcza sieć

Wojciech Sałek
— „Wyklęty” — historia Żołnierzy Wyklętych

Krzysztof Szwarc
— Życie na pełnej petardzie

Vox populi!

Milena Peć
— „Down” obok mnie

Grzegorz Niemkiewicz:
— Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj

Magdalena Wojtkiewicz
— PODIUM!

Szkoły katolickie mają służyć wzrastaniu tego, co ludzkie