23-24(37-38)/2016


Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Adwent był czasem rozważania o nadchodzącym Zbawicielu. Wcielenie pozostanie dla nas tajemnicą. Nie otrzymamy odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego Bóg wybrał taką drogę komunikacji ze stworzeniem. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg do człowieka, ostatecznie przemówił przez Syna. Odwieczne Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To nie człowiek tak udoskonalił swoją naturę, że wchodzi w kontakt z Bogiem, to Bóg przyjmuje naturę ludzką, a jedynym motywem zejścia Boga do człowieka jest miłość.

Czas Świąt Bożego Narodzenia sprzyja refleksji, iż niemożliwe stało się możliwym. Staje przed nami Stwórca i szanując wcześniej dany nam dar wolności puka do naszego serca z pytaniem, czy pozwolimy Mu zamieszkać u siebie? Przychodzi do swojej własności i, jak stwierdza Jan ewangelista, swoi Go nie przyjmują. Jak wielka jest pokora Boga, który szanuje tę wolność. Równocześnie, jak ogromne jest niebezpieczeństwo nieprzyjęcia Go.

Prawdą jest, iż w świecie stworzonym przez Boga pierwszą wartością jest człowiek. Nic nie może go uprzedmiotowić ani czemukolwiek podporządkować. Jednak wartością wyższą od człowieka jest Bóg, który wchodzi w relacje z człowiekiem poprzez Wcielenie i, jak nauczał św. Jan Paweł II, jest Odkupicielem Człowieka.

Od Świąt Bożego Narodzenia rozpoczynamy rok św. Brata Alberta, którego artystyczna wrażliwość zaprowadziła w obszary ludzkiej nędzy. To miłość do Boga sprawiła, iż zamieszkał z odrzuconymi i najbiedniejszymi. Będąc pośród nich, stał się czytelnym znakiem Miłości Wcielonej.

Pozwólmy zamieszkać Jezusowi w nas i nie lękajmy się tego, gdzie zaprowadzi nas Jego miłość w kolejnych dniach Nowego Roku.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

ks. Michał Krawczyk
— Świętowanie Bożego Narodzenia w starożytnym Kościele
— Jan Chryzostom

Bożena Sałek
— Betlejem — miejsce modlitwy o pokój

Magdalena Wojtkiewicz
— I tylko sny nasze nie zostały upokorzone…

Święci na nasze czasy

s. Magdalena Zawadzka fmm
— Święta u Franciszkanek Misjonarek Maryi
— Życie pomimo wszystko

Anna Rudny
— Grudniki

Małgorzata Ziewiecka
— Boże Narodzenie w Aleppo

Z leksykonu malucha

Maja Janczykowska-Kuna
— Baśń o dorastaniu

Krzysztof Szwarc
— Miłość

Wojciech Sałek
— Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie