21-22(35-36)/2016


Drodzy Czytelnicy Paradiso!

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II zgromadziliśmy się w kościele księży filipinów Matki Bożej Królowej Świata, aby obchodzić jubileusz 25-lecia powstania Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu. Dziękczynnej Mszy św. przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik.

Jubileusz to wdzięczność i zobowiązanie. Hasło szkoły, zaczerpnięte z sentencji Patrona, które towarzyszy jej od początku istnienia, brzmi: „Szczęśliwi młodzi, bo macie czas, aby czynić dobro”. Jesteśmy wdzięczni za wyjątkowy czas, za radość pracy i nauki, która towarzyszyła przez ćwierćwiecze wszystkim, którzy uczestniczyli w tym dziele. Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły była pielgrzymka do Rzymu na uroczystości jubileuszowe 400-lecia śmierci św. Filipa Neri. 28 maja w kościele Chiesa Nuowa w Rzymie przy grobie naszego Patrona stuosobowa grupa młodzieży, nauczycieli i rodziców brała udział w Mszy św. celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Po południu w watykańskiej sali klementyńskiej Ojciec Święty obejrzał, dotykał, poświęcił szkolny sztandar i pobłogosławił wspólnocie katolickiego liceum. To szczególny powód do chluby, który też zobowiązuje do pielęgnowania zasad, jakie legły u podstaw tej szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni, nadesłali gratulacje i życzenia, towarzyszyli modlitwą jak siostry klaryski ze Skaryszewa i Sandomierza oraz wzywamy wstawiennictwa świętych Filipa Neri i Jana Pawła II, abyśmy mogli spełnić powierzone zadania ewangelizacyjne i wychowawcze na kolejne lata istnienia katolickiego liceum.

Wyrażam wdzięczność wobec wszystkich i każdego z osobna. Dziękuję Tym, którzy przygotowali ten jubileusz.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne
— 25 lat KLO w Radomiu
— Oratorium Dobra i Radości przy ul. Siennej 9

ks. Adam Maj COr
— Jak wychowywać? Integralnie!

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. św. Filipa Neri w Radomiu

— Zielona szkoła
— Wycieczki zagraniczne
— Teatr SCENE
— Miesięcznik „Paradiso!”
— Gazetka szkolna „KLON”
— Biblioteka im. kard. Cezarego Baroniusza
— Szkolne Koło Misyjne
— Niemiecki Dyplom Językowy
— Wymiana polsko-węgierska
— Wymiana polsko-niemiecka

Z leksykonu malucha…

s. Cecylia Tran Nu Tuyet Tram, fmm
— Święci zmieniają nasze życie

s. Katarzyna Kostrubiec fmm
— Czas z Bogiem

ks. Michał Krawczyk
— Czarna Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczynii
— Bazyli Wielki

Maja Janczykowska-Kuna
— Szukając sprawiedliwości

Krzysztof Szwarc
— Ostatnie rozmowy
— Niezwykłe ćwierćwiecze – 25 lat KLO im. św. Filipa Neri

Wojciech Sałek
— „Wołyń” – film o historii, która boli
— 25 lat na taśmie

Vox populi!
— Nie taki Katolik straszny
— Zaraźliwa pasja „Katolika”
— Scene – sposób na życie