16-17(30-31)/2016

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

26 maja skończył się rok jubileuszowy 500-lecia urodzin św. Filipa Neri. Był to czas przypomnienia wielkiego dziedzictwa, które pozostawił nasz patron. Przykład życia św. Filipa, radość i dobro, które emanowały z jego serca przepełnionego darem miłości zapalonej przez Ducha Świętego, pozwalają nam nieustannie czerpać z jego pozytywnej szkoły duchowości i wyznaczają nam drogę do świętości.

Wkraczamy obecnie w kolejne dziedzictwo naszego regionu, które pozwala nam odnajdować tożsamość. To dziedzictwo zostało nam przypomniane i nakazane 25 lat temu podczas pobytu św. Jana Pawła II w Radomiu. Ojciec Święty już na początku wygłoszonej wówczas homilii zapowiedział, że zatrzyma się przy kamieniu – pomniku z napisem: „Pamięci ludzi skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem roku 1976”. Tam – kilka godzin później – odmówił modlitwę ks. Piotra Skargi w intencji Ojczyzny. Obchodzimy w tym roku jubileusz 40-lecia wydarzeń Czerwca 76, które torowały drogę ludzkiemu pragnieniu sprawiedliwości. Święty Papież zostawił nam zobowiązanie: „Bracia i siostry z Radomia i całej tej ziemi! Budujmy wspólną przyszłość naszej Ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii. Budujmy… Raczej: odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowane…, zrujnowane w ludziach, w ludzkich sumieniach, w obyczajach, w opinii zbiorowej, w środkach przekazu”.

Zachęcam do przeczytania homilii papieskiej wygłoszonej na radomskim lotnisku. Niech nasze uczestnictwo w Tygodniu Społecznym, który rozpoczął się w niedzielę 29 maja w kościele Matki Bożej Królowej Świata i w Oratorium, stanie się realizacją papieskich słów, „ażeby przyszłość należała do takich, którzy prawdziwie i niezłomnie łakną i pragną sprawiedliwości”.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne
— Święty Filip Neri – kapłan rozkochany w Eucharystii
— Przemieniająca łaska sakramentu chrztu

Urlike Wick-Alda
— Miłosierdzie Boże na duchowej drodze św. Filipa Neri

Z leksykonu malucha…

Karolina Rogulska
— Dein Indien ist Rom! – Twoimi Indiami jest Rzym!

Magdalena Wojtkiewicz
— Zapomniana rocznica z niedocenianej lektury
— Z dziecięcej biblioteczki

ks. Albert Warso
— Chrzest to znaczy Chrystus!

ks. Piotr Woszczyk COr
— O chrzcie słów kilka, ale z innej strony.

ks. Adam Maj COr
— Chrzest i wychowanie

s. Anna Chochoł fmm
— Ziemia Święta

s. Anna Pal fmm
— Kanada

ks. Michał Krawczyk
— Orygenes
— Euzebiusz z Cezarei

Małgorzata Ziewiecka
— List do Mamy

Anna Rudny
— Konwalia majowa

Maja Janczykowska-Kuna
— O doświadczaniu piękna, potrzebie miłości i ofiarowaniu
— Hymn o starości

Krzysztof Szwarc
— Credo księdza Jana Kaczkowskiego: „Grunt pod nogami”

Wojciech Sałek
— Alicja powraca na duży ekran

Magdalena Wojtkiewicz
— Z dziecięcej biblioteczki