15(29)/2016

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Bóg powołał do istnienia człowieka na swój obraz i podobieństwo. Uczynił go wolnym, zdolnym do miłości i obdarzył wiecznym istnieniem. Ograniczył siebie miłością do człowieka. Nie może nas nie kochać, bo jest miłością. Mimo grzechu pierworodnego, gdy przez nieposłuszeństwo człowiek odwrócił się od Niego, Stwórca pozostaje wierny swemu przymierzu. Z miłości posyła swojego Syna, który obarczył się skutkami pierwszego i wszystkich następnych grzechów. Jezus staje się posłusznym woli Ojca z miłości do nas aż po śmierć na krzyżu. Z siebie złożył ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Jego śmierć i zmartwychwstanie dały nam szansę na powrót do domu Ojca. Jeśli zatem szczerze i z żalem wyznajemy Bogu nasze grzechy, On nam przebacza i je zapomina. Miłosierdzie uwarunkowane jest uznaniem w prawdzie o sobie, że zgrzeszyliśmy oraz darowaniem win bliźniemu tak, jak Miłosierny daruje nam. Papież Franciszek nieustannie przypomina, iż Bóg nie męczy się okazywaniem swego miłosierdzia. W Roku Miłosierdzia w sposób szczególny wykorzystajmy te przywileje. Jak wiele jest stałych dyżurów w konfesjonałach! Spowiedź oczyszcza nas, uświęca i umacnia oraz otwiera drogę do Eucharystii, a ilekroć spożywamy ten chleb i pijemy z tego kielicha, śmierć Pańską głosimy, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa w chwale.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzymy Wszystkim Czytelnikom spotkania Zmartwychwstałego Pana, który kocha, przebacza, powierza nas swej Matce i prowadzi w ramiona miłosiernego Ojca.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

Ks. Waldemar Seremak SAC
— Zmartwychwstanie i miłosierdzie
— Obietnice miłosierdzia

ks. Albert Warso
— Bramy Roku Miłosierdzia są otwarte!

Maja Janczykowska-Kuna
— Doświadczyć niedoświadczalnego

s. Jolanta Ossowska fmm
— Meksyku, piękny i ukochany

ks. Michał Krawczyk
— Cyprian z Kartaginy

Anna Rudny
— Przebiśniegi

Z leksykonu malucha…

Krzysztof Szwarc
— „Kręta droga na ołtarze”
— biografia św. Jacka Odrowąża

Wojciech Sałek
— Nowy film o Jezusie

Małgorzata Ziewiecka
— Bieszczadzkie anioły i krokusy z Doliny Chochołowskiej