12-13(26-27)/2015/16

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Kolejny raz świętowaliśmy przyjście Syna Bożego na ziemię. Liturgia uobecnia tamto wydarzenie, gdy na słowo kapłana chleb staje się Ciałem. Historycznie dokonało się to raz jedyny „gdy nadeszła pełnia czasów”.

Boże Narodzenie to czas gdy Bóg – który jest – wszedł w historię i linię czasu ludzkiego. Pięknie wyrażają to kolędy, przybliżając nam prawdę, iż Bóg zamieszkał między nami i jest pośród nas. Wkroczyliśmy zatem w centrum tajemnicy, do której zaprasza nas sam Ojciec. Bóg zlitował się nad swym ludem i w swoim Synu przywrócił nam godność i wolność, którą utraciliśmy przez grzech pierworodny. W czytaniach świątecznych liturgii godzin św. Leon Wielki nawołuje: „chrześcijaninie poznaj godność swoją!”. W nowym roku, gdy będziemy celebrować 1050-lecie chrztu Polski, warto wracać do jego wartości odradzającej, która czyni nas nowym stworzeniem, dzieckiem Bożym. W jubileuszowym Roku Miłosierdzia będziemy rozważać prawdę o miłości oczyszczającej, uświęcającej i umacniającej nasze życie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego życzę Wszystkim Czytelnikom przede wszystkim pokoju, który przynosi Pan Jezus. Dzieciom – miłującej obecności najbliższych, by czuły się zawsze bezpieczne i kochane. Młodzieży, aby umiała wykorzystać czas na własny rozwój i czynienie dobra dla innych. Dorosłym życzę realizacji siebie w darze dla drugich, poczucia godności i wolności z wykonywanych obowiązków. Tym, którzy są w wieku podeszłym i starym pogody ducha i satysfakcji z dobrze przeżytego życia oraz radości z potomków.

Wszystkim zaś życzę, aby Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i które przyjmujemy, dzięki Jego miłosierdziu leczyło nasze dusze i ciała, obficie korzystając z łask ROKU JUBILEUSZOWEGO MIŁOSIERDZIA. Nade wszystko radości zapalonej przy chrzcie świętym i podtrzymywanej przez Ducha Świętego, takiej, jaką posiadał nasz Patron – święty Filip Neri, którego 500-lecie urodzin obchodzimy.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

Paweł Puton
– Stajenki dla Dzieciątka Jezus Z leksykonu malucha…

Karolina Rogulska
– Święta w Anglii

Maja Janczykowska-Kuna
– Dzieciństwo Boga

s. Bożena Skolmowska fmm
– Madagaskar – wyspa nadziei

ks. Michał Krawczyk
– Klemens Aleksandryjski

Anna Rudny
– Gwiazda betlejemska

Sylwia Kotowska-Kieruzel
– Śladami bliskowschodnich chrześcijan

Krzysztof Szwarc
– „Przemytnik Chrystusa” – św. Józef Vaz i jego dzieło

Wojciech Sałek
– Na święta – „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”

Małgorzata Ziewiecka
– Modlitwa matki za dziecko