8-9(22-23)/2015

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Zapytano kiedyś Matkę Teresę z Kalkuty, czy nie przerażają jej tłumy ludzi żyjących w nędzy? Odpowiedziała: Nigdy nie pielęgnuję tłumów, tylko jedną osobę. Zaczynam od jednej osoby, potem, jeśli mogę, zajmuję się następną. Gdybym patrzyła na tłumy, nie zaczęłabym nigdy. Jeden z pierwszych biografów świętego Filipa Neri napisał o nim: podchodził to do jednego, to znów do innego, od razu zaprzyjaźniał się z każdym, i z rozbrajającą prostotą pytał: No, bracia, kiedy zaczniemy czynić coś dobrego? Święty Jan Paweł II mówił, iż święci są między innymi po to, by nas zawstydzać. Nie po to, by zawstydzonym się odwrócić i odejść, ale by to był zbawczy wstyd, który pobudza nas do miłości. Wydaje się, iż potrzebne są nam nieustannie te lekcje świętych, by czerpać z ich dziedzictwa, które wypływało z miłości Boga i bliźniego. Trzeba nam patrzeć na ten świat wraz z jego problemami przez pryzmat poszczególnego człowieka, bo często patrzymy daleko, widzimy problemy i trudności, a nie dostrzegamy konkretnej osoby. Spotkanie z bliskim to dar, wezwanie i zadanie, dlatego niezmiernie cieszy nas, iż w naszym Oratorium odbyły się spotkania i analizy aktualnej sytuacji społecznej w świetle dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Trwa Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, a wkrótce rozpocznie się Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia.

Chciejmy poznawać, utrwalać i umieć obronić własną tożsamość. Jesteśmy wdzięczni organizatorom, iż wybierają nasze Oratorium na te wydarzenia. Odczytujemy to jako dary w roku jubileuszowym pięćsetlecia urodzin św. Filipa Neri. Niech one przyniosą błogosławione owoce wszystkim, którzy będą w nich uczestniczyć.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

Aneta Baćmaga
— Z Radomia do Florencji. 500-lecie urodzin św. Filipa Neri

Florencja. Uroczystości jubileuszowe. Homilia bpa Edoardo Aldo Cerrato COr

ks. Michał Krawczyk
— Uprzywilejowani świadkowie Tradycji. Justyn Męczennik

s. Anna Walaszek fmm
— Słowenia – spustoszenia po komunizmie

Małgorzata Ziewiecka
— Nie przegap deszczu róż!

s. Elżbieta Dąbrowska fmm
— Świetlica „Radość” już czynna!

Maja Janczykowska-Kuna
— Lato, trwaj!

Zbigniew Skuza
— Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Krzysztof Szwarc
— Narodziny Pokolenia JP2

Wojciech Sałek
— Czy naprawdę wierzysz?

Z leksykonu malucha…