5(19)/2015

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Okres wielkanocny kończy się uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Fundament naszej wiary, jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa, przynosi nam pytanie, czy wierzymy w Niego i czy wierzymy w Słowa, które przekazali nam ewangeliści? Oni potwierdzili to swoim życiem i męczeńską śmiercią. Chrystus uczynił ich świadkami od Jerozolimy aż po krańce świata. Dzieje Apostolskie rozpoczynają się wydarzeniem Wniebowstąpienia. Wierni zadają pytanie czy, wiadomo jak jest w niebie, tam gdzie poszedł Chrystus? Jezus zapewnił, iż w domu Ojca jest mieszkań wiele, bo gdyby tak nie było, to by nam powiedział. Św. Paweł przekonuje, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć żadnymi zmysłami i siłami naturalnymi rozumu, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla tych, co go miłują. Zrozumienie może przyjść od Ducha Świętego. On ma nas wszystkiego nauczyć i doprowadzić do poznania prawdy i uświęcenia. Po Pięćdziesiątnicy dotykamy największej tajemnicy Boga w Trójcy Świętej. Ojciec powołuje do istnienia człowieka. Jezus jest wybawicielem stworzenia i jedynym Odkupicielem człowieka. Duch Święty natomiast jest tym, który go uświęca. Żadne wydarzenie nie jest w stanie wpłynąć na to, by ono stało się dla nas treścią i sensem życia. Jedynie, jak pisał papież Benedykt XVI, spotkanie z Jezusem jest początkiem bycia chrześcijaninem. Wiara w Niego pozwala nam przyjąć te wydarzenia ze względu na Niego samego. Nie można oddzielać wiary w Jezusa od Kościoła, w którym On Jest i od nauczania Ewangelii w Jego Kościele. Przywołajmy kard. Hozjusza (†1579) z jego epitafium w Rzymie, w bazylice Matki Bożej na Zatybrzu: „Katolikiem nie jest ten, kto nie zgadza się z nauczaniem Rzymskiego Kościoła w sprawach wiary”. Nasz Patron św. Filip Neri był wzorem posłuszeństwa w Kościele. Pouczał, iż jeśli chcemy być kierowani przez Ducha Świętego potrzebne nam są pokora i posłuszeństwo, które wydają owoc radości. Zaś smutek wykluwa się z pychy. Niech św. Filip Neri będzie nam w tym roku jubileuszowym – pięćsetnej rocznicy jego urodzin – przewodnikiem we wzrastaniu ku pełnej miłości Jezusa w Kościele.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne
— Prorok Radości

ks. Ryszard Kozłowski
— Radość chrześcijańska

Pielgrzymka do siedmiu kościołów Radomia

Anna Rudny
— Kwity Maryi

s. Teresa Kuzimska fmm
— Indie

Maja Janczykowska-Kuna
— Najbliższa na świecie

Krzysztof Szwarc
— Święty Filip Neri. Krótka historia wielkiego życia

Wojciech Sałek
— Apartament

Z leksykonu malucha…