3-4(17-18)/2015

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Śmierć Jezusa na krzyżu jest przyjmowana przez wszystkich, którzy wiedzą z historii lub z przekazywanego orędzia wiary. Krzyż jest znakiem sprzeciwu, odrzucenia, zgorszenia a dla nas widocznym symbolem miłości Chrystusa. Nie czcimy męki i bólu lecz Jezusa, który przeszedł mękę i ból dla naszego odkupienia. Nie czcimy tylko sam krzyż ale Jezusa na krzyżu. Ten obraz najbardziej utrwalony jest w naszej świadomości. Jezus nie schodzi cudownie z krzyża lecz na nim umiera. Potem na wypełnienie znaku Jonasza przebywa we wnętrznościach ziemi, by następnie zmartwychwstać. Przechodzimy przez tajemnice Wielkiego Postu do fundamentu naszej wiary, jakim jest Zmartwychwstanie. Jakie są czytelne jego znaki? Krzyż mamy w domu. A jaki mamy znak Zmartwychwstałego? Może wyznajemy tylko jego mękę i śmierć? Czy czasem nie krzyczymy: Panie nie może to przyjść na Ciebie i wystraszeni cierpieniem już nie słyszymy obietnicy zmartwychwstania? Papież Franciszek napisał: „Istnieją chrześcijanie, którzy zdają się żyć Wielkim Postem bez Wielkanocy”. Tylko jednego dnia nie jest sprawowana Eucharystia – w Wielki Piątek, w pozostałe dni roku głosimy śmierć Jezusa, wyznajemy jego zmartwychwstanie i oczekujemy powtórnego przyjścia. To właśnie czas paschalny, czas radości i trwania w wierze w Jezusa zmartwychwstałego, który żyje i jest obecny pośród nas aż do skończenia świata. Pozostaje jako miłość miłosierna. Niech światło Jezusa zmartwychwstałego rozpromieni nasze oblicza. Stańmy się świadkami Jezusa, który żyje! Alleluja! Niech ten szczególny okres liturgiczny będzie dla nas wszystkich zanurzeniem się w mocy i blasku Chrystusa zmartwychwstałego. Gdy będziemy wkładać nasze ręce w bok Jezusa z głębi serca, wyznajmy: „Pan mój i Bóg mój”.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

Nowenna do św. Filipa Neri

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne — Niedziela Zmartwychwstania

Renata Konarska
— Pascha w neokatechumenacie

s. Barbara Pańkowska
— Na Zmartwychwstanie

Anna Rudny
— Ptasie pisanki

ks. Waldemar Seremak SAC
— Czas miłosierdzia

s. Magdalena Zawadzka fmm
— Dotknięcie łaski

Małgorzata Ziewiecka
— Uśmiech Miłosierny

s. Ewa Bijoś fmm
— Senegal. Niepodległość i Zmartwychwstanie

Magdalena Wojtkiewicz
— Nie święci… książki piszą

Krzysztof Szwarc
— Na tropie Zmartwychwstania… – opowieść Sudarionu z Oviedo

Maja Janczykowska-Kuna
— Czas na rozmowę

Wojciech Sałek
— „Dawno, dawno temu…”

Z leksykonu malucha…