10-11(24-25)/2015

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Listopad rozpoczynamy oddaniem czci kościołowi chwalebnemu, który doznaje wiecznego szczęścia przed obliczem Stwórcy. Następnego dnia zanosimy modlitwy za kościół oczyszczający się, który przygotowuje się, by w szacie godowej mieć udział w uczcie niebieskiej. Jako kościół pielgrzymujący mamy jasny cel. Nie chcemy dostać się do kościoła potępionych. Każdy cmentarz kryje w sobie wielką historię pisaną żywotami wyjątkowych ludzi.

W sposób szczególny, i z wielkim uznaniem, wspominamy tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Chciałbym, abyśmy przy tej okazji przypomnieli sobie modlitwę ks. Piotra Skargi, wypowiedzianą z pamięci przez św. Jana Pawła II 4 czerwca 1991 roku przy kamieniu i krzyżu protestu robotniczego w Radomiu, na rogu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca. Papież modlił się za swoją Ojczyznę codziennie i myślał o niej jak o matce, o czym przypomniał w swoim przemówieniu w Kielcach (1991 r.).

Kiedyś w kościele ojców dominikanów w Lublinie, razem z uczniami naszego katolickiego liceum, z pamięci odmówiliśmy suplikę ks. Skargi. Przewodnik – profesor z KULu – był pod wielkim wrażeniem. Dla nas znajomość modlitwy, którą odmówił w Radomiu Papież, była czymś naturalnym. Warto podjąć to dziedzictwo i wprowadzić w swój rytm codziennej modlitwy intencję za Ojczyznę!

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

Magdalena Wojtkiewicz
– Pomiędzy wartością a frazesem

Ks. Edward Walewander
– Czy patriotyzmu można uczyć na katechezie?

Z leksykonu malucha…

s. Magdalena Zawadzka fmm
– I poślubię cię sobie na wieki… Świadectwo powołania

s. Marianna Świerzewska fmm
– Korea Południowa

ks. Michał Krawczyk
– Ireneusz z Lyonu

Maja Janczykowska-Kuna
– Cygańska opowieść

Anna Rudny
– Kwiaty wokół nas

Krzysztof Szwarc
– Rotmistrz Pilecki

Wojciech Sałek
– „Spectre” czyli agent 007 powraca do kin

Małgorzata Ziewiecka
– Kiedy Bóg ma inny plan…