8-9(10-11)/2014

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Bardzo się cieszymy, że możemy wrócić do Was po wakacyjnej przerwie. W miesiącu wrześniu odbył się kolejny tydzień wychowania. W czwartej z kolei edycji zaprosił nas do refleksji nad tym, że fundamentem wychowania jest prawda. Ona leży u fundamentu i jednocześnie jest celem całego, niełatwego procesu wychowawczego. Zanim przejdzie się do samowychowania, przebywa się drogę od rodziny przez różne środowiska, które na nas oddziałują. Wśród nich jest oczywiście i szkoła – ważny, lecz jednak pomocniczy element w procesie wychowania. Zamieszczone artykuły o tej tematyce niech będą przyczynkiem do tematu.

Czy odmawiamy modlitwę do Anioła Stróża, czy też może wydaje nam się zbyt dziecinna? Niech refleksja ks. Piotra o aniołach pozwoli umocnić w nas wiarę w rzeczywistość stworzoną, choć niewidzialną.

Nie mogło zabraknąć kultury – zachęcamy, by sięgnąć po prezentowane książki i obejrzeć zrecenzowane i zapowiedziane filmy. Tych, którzy są w Radomiu i okolicy zapraszamy do zapoznania się z programem i uczestniczenia w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej.

Wraca do nas, przynajmniej na kartach „Paradiso!”, siostra Beata fmm. Cieszymy się i mamy nadzieję na stałą łączność z siostrą i z jej misyjną placówką.

Na koniec chciałbym nawiązać do środowej audiencji (z 17 września br.) papieża Franciszka. Ojciec święty przypomniał nam, że i dziś św. Stanisław Kostka jest dla współczesnej młodzieży wzorem w dążeniu do świętości. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości – dajmy się prowadzić miłości Boga. Nasze istnienie jest wolą Boga, któremu On pobłogosławił i nadał cel.

Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, abyście wykorzystując wolność, dokonywali wyborów w prawdzie, dobru i pięknie, w których odnajdziecie radość i szczęście.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Wychowawca
— Słowo wstępne

ks. Adam Maj COr
— Szkoła – dobro wspólne

s. Magdalena Zawadzka fmm
— Zatęsknić za świętością. Św. Stanisław Kostka

ks. Piotr Woszczyk COr
— O aniołach

Maja Janczykowska-Kuna
— Filmowy portret szkoły XXI wieku

Magdalena Wojtkiewicz
— Sierpniowa półka z książkami
— Gotowi do startu?

Wojciech Sałek
— Miasto 44
— Mary’s Land. Ziemia Maryi
— Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu

s. Beata Karwowska fmm
— Misja na wyspie Reunion
— Z notatnika s. Beaty…

Z leksykonu malucha…