6-7(8-9)/2014

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Nasz miesięcznik dzięki sieci internetowej dociera i jest pobierany w wielu zakątkach świata. Bardzo to nas cieszy! Na wyspach brytyjskich w jednej z parafii jest drukowany i przekazywany po niedzielnych mszach! Daje nam to wielką radość, iż możemy dzielić się tym, czym żyjemy w naszym oratoryjnym środowisku. Zasadniczo pobierają pismo ci, którzy nas znają. Wiele jednak naszych znajomych o nim nie wie. Proszę przekazujmy tę informację jak najszerzej 🙂

Rozpoczął się czas wakacyjny związany nieodłącznie z wypoczynkiem. Często poszerzamy go i łączymy z różnymi formami doskonalenia duchowego.

To naprawdę piękne i do tego zachęcamy. Równocześnie pamiętajmy o podstawowym obowiązku katolika, którym jest obecność na niedzielnej mszy świętej. Portale internetowe podają miejsca i godziny celebrowanych mszy świętych. Coraz więcej ośrodków wypoczynkowych i baz turystycznych posiada takie informacje. Początek różnych znanych mi wyjazdów połączony był z błogosławieństwem i uczestnictwem we mszach świętych, które zwyczajnie w swoich programach umieścili świeccy organizatorzy. Zróbmy wszystko, by zadośćuczynić naszemu zobowiązaniu, wynikającemu z wiary. Świętujmy dzień święty, wynikający z przykazania Bożego. Odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, by uczestniczyć w uczcie eucharystycznej, od której nigdy nie ma wakacji.

Niech odpoczynek wakacyjny, do którego zachęca sam Jezus, będzie pięknym i radosnym czasem!

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Zielone Święta Filipa

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

ks. Piotr Woszczyk COr
— Pójdźcie i wypocznijcie nieco…

ks. Jarosław Rożek COr
— Złota Dwójka

Mirosław Wąsik
— W czasie obozu i kolonii masz prawo do Mszy Świętej

Katarzyna Bis
— Via Paradiso! – Radomska „Droga do Nieba”

ks. Karol Warchoł COr
— Kim On jest?

ks. Mirosław Prasek COr
— Zielone Świątki

Maja Janczykowska-Kuna
— Odkrywanie ojcostwa

Krzysztof Szwarc
— „Podążać ścieżką cierpliwości”

Wojciech Sałek
— Idziemy do kina…

Z leksykonu malucha…