1(3)/2014

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Oddajemy do Waszych rąk trzeci już numer miesięcznika Paradiso! Niezwykle cieszymy się z coraz większego zainteresowania naszym pismem. Dziękujemy! Pod hasłem „Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1, 1-17) rozpoczął się 18 stycznia br. ekumeniczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ekumenizm jest ruchem ku pełni chrześcijaństwa, czyli pełniejszej jedności chrześcijan. Niejednokrotnie odkrywamy z zaskoczeniem różnice dotyczące prawd wiary w obrębie chrześcijańskiej wspólnoty. Rodzi się wówczas wiele pytań, które nie powinny pozostawać bez odpowiedzi. Stąd i w naszym piśmie różnorodne spojrzenie na sprawę jedności chrześcijaństwa: od strony historycznej, literackiej, filmowej czy wreszcie codziennego przełożenia na życie rodzinne. Drugim ważnym tematem, któremu poświęcamy kilka tekstów, są misje. W styczniu bowiem obchodzimy rocznicę powstania Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Polecamy również lekturę recenzji książki, filmów, a szczególnie felietonów, które zwyciężyły w konkursie zorganizowanym na naszym profilu facebookowym. Jednocześnie zapraszamy do dalszego współtworzenia czasopisma i dzielenie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i propozycjami!

Życzymy owocnej lektury!

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

Katolicy, prawosławni, protestanci, czyli Kościół podzielony

Sakramenty w wyznaniach chrześcijańskich — podobieństwa i różnice

Maja Janczykowska-Kuna
— Drohobycz – mały portret wielokulturowego miasta

Marta Równy
— Persepolis, czyli o animacji nie dla dzieci

Karolina Bińkowska
— Ekumenizm w radomskiej rodzinie Tochtermanów

Magdalena Samira Saber
— Dwie religie, jedna rodzina

Wszystko, o co chcielibyście zapytać: Misje

Maja Janczykowska-Kuna
— Podróż w głąb siebie

Krzysztof Szwarc
— Pielgrzym Radości

Wojciech Sałek
— Idziemy do kina…

Vox populi!

Z leksykonu malucha