2/2013

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Z radością przedstawiamy Wam drugi numer naszego internetowego miesięcznika Paradiso! Niezmiernie cieszy fakt, że pierwszy numer spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. To dla nas dowód, iż takie czasopismo jest potrzebne. Dziękujemy za wszystkie Wasze listy! Mamy nadzieję, iż stale będziecie nas wspierać swymi uwagami, propozycjami oraz modlitwą.

Adwentowy czas budzi w nas różne tęsknoty. Po listopadowym zamyśleniu nad ostatecznym celem człowieka przechodzimy do refleksji o radości życia. Smutek i przygnębienie oraz upadek godności człowieka, który zarysowują prorocy Starego Testamentu przynosi nam ratunek od Boga Ojca, który lituje się nad nami i posyła swojego Syna. Tajemnica Wcielenia i pokorny sposób przyjścia na ziemię Odkupiciela zdumiewają nas. Liturgiczne oczekiwanie i rzeczywiste wejście w tę Tajemnicę daje radość i nadzieję.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia od całej Redakcji naszym Drogim Czytelnikom składamy najlepsze życzenia. Przyjmijmy z wiarą Jezusa w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy, aby Jezus, przychodząc do naszych serc, wypełnił tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. Pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia!

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

O Kościele, posłannictwie i Bożym Narodzeniu

s. Magdalena Zawadzka fmm
— Oczekiwanie na cud narodzin

Bożonarodzeniowe pocztówki z czterech kontynentów

Ewa Podgajna
— Moja pielgrzymka do Ziemi Świętej

Maja Janczykowska-Kuna i Marcin Kuna
— Co ty wiesz o Bożym Narodzeniu …?

Wojciech Sałek
— Pójdźmy wszyscy do stajenki

Krzysztof Szwarc
— O Polaku, co monarchię hiszpańską uratował i jego kuloodpornym służącym

Wojciech Sałek
— Idziemy do kina…

Z leksykonu malucha

Vox populi!