Najnowszy numer

11-12(49-50)/2017

 Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Miesiąc listopad rozpoczynamy zawsze od uwielbienia Boga za blask i chwałę Wszystkich Świętych, którzy nie mieszczą się we wspomnieniach liturgicznych ani na kartach kalendarzy. Brakuje ich również w wielkich annałach świętych. Pochylamy się nad tajemnicą osób codziennej wierności i miłości, które wytrwały do końca i uzyskały zbawienie. Jest to Kościół chwalebny tych, którzy są w niebie i stają się naszymi orędownikami i patronami, gdyż wierzymy w świętych obcowanie. Później modlimy się o zbawienie wszystkich wiernych zmarłych, którzy poprzedzili nas w wędrówce do wieczności, gdyż wierzymy w żywot wieczny. Pośród nich zawsze szczególną pamięcią ogarniamy tych, którzy oddawali życie za wolność Ojczyzny, nieraz daleko od macierzystej ziemi. Jest w nas coś, co unosi dumą, nieraz boli ale to właśnie wyznacza naszą tożsamość. Gdy w tym miesiącu odwiedzamy cmentarze i zapalamy znicze na grobach, za którymi kryją się losy konkretnych osób, składając je odczytujemy historię. Patrzymy na przygotowane miejsca dla następnych, jako kolejne karty do zapisania i włączenia w ciąg pokoleń.

Odcinając się od korzeni, od osób i ich historii narażamy się na zagubienie tożsamości.

Ta pamięć jest potrzebna, modlitwa konieczna, a poznawanie historii pisanej na cmentarzach nieodzowne. Przy łasce wiary wszystko tchnie nadzieją, że nasze istnienie ma sens. Co zrobić, gdy listopadowe mgły przesłaniają tak wielkie rzeczy? Zacząć od jednego Zdrowaś Mario i Wiecznego Odpoczynku za tych, co odeszli a trwali do końca w miłości i powinności wobec innych. Niech listopad będzie czasem wyjścia z melancholii, wyobrażeń i cieni do pełni światła i prawdy, które będą naszym udziałem w wyznaczonym nam przez Pana czasie.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

s. Ewa Kukiełka fmm
— Bóg mnie wyróżnił

Ewa Ways, Ilona Kozubek
— My nie dajemy, my dostajemy

ks. Michał Krawczyk
— Grzegorz Wielki
— Beda Czcigodny

s. Kamila Monik fmm
— Święto „MESKEL” w Etiopii

Maja Janczykowska-Kuna
— Czy starość może być piękna?
— Cud wigilijnej nocy

s. Kamila Monik fmm
— Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu

Magdalena Wojtkiewicz
— O książkach od… kuchni

Anna Rudny
— Choinkowe drzewko — świerk

Małgorzata Ziewiecka
— Moc w słabości się doskonali

Krzysztof Szwarc
— Radość życia